• Astma i alergická nádcha postihuje ľudí v každom veku a bez starostlivého manažmentu môže znamenať závažné obmedzenia každodenného života.
  • Dobrou správou však je, že príznaky astmy aj alergickej nádchy sa často dajú zvládnuť pomocou liekov a vyhýbaniu sa spúšťačom.
  • Táto internetová stránka je vytvorená tak, aby vám pomohla porozumieť vašej astme
    a alergickej nádche a ich vzájomnému prepojeniu
  • Veríme, že vedomosti ktoré získate, vám umožnia lepšie komunikovať s vaším lekárom
    a spolu s ním lepšie manažovať vašu astmu a alergickú nádchu.

Informácie na stiahnutie

Užitočné brožúrky a odkazy

Štyri ročné obdobia
Deti a astma
Astma u detí

Máte alergickú nádchu?
A čo astma?

Dýchacie cesty – jednotný
prepojený systém

Astma a alergická nádcha
spolu úzko súvisia a môžu sa
navzájom ovplyvňovať.

Základné fakty
o astme
a alergickej
nádche